Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Hội nghị khách hàng Samsung năm 2011 tại Tp.Long Xuyên ( 22-12-2011)
Cổng chào hội nghị
Cổng chào hội nghị
Nhộn nhịp chuẩn bị khai mạc hội nghị
Nhộn nhịp chuẩn bị khai mạc hội nghị
Nhộn nhịp chuẩn bị khai mạc hội nghị
Nhộn nhịp chuẩn bị khai mạc hội nghị
Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mới.
Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mới.
Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mới.
Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mới.
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Khách hàng tham quan sản phẩm mới
Mang kính vào để xem màn hình 3D !
Mang kính vào để xem màn hình 3D !

1 2 3 4


Copyright by Panda cafe © 2008