Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Khai trương đầu năm Nhâm Thìn 2012
Lãnh đạo cty chúc Tết tập thể nhân viên trong ngày làm việc đầu năm.
Lãnh đạo cty chúc Tết tập thể nhân viên trong ngày làm việc đầu năm.
Tập thể nhân viên quyết tâm tiếp tục thực hiện phương châm "Chất lượng- Tiết kiệm - Nhân ái" bằng "Nỗ lực - Lạc quan - Quyết tâm".
Tập thể nhân viên quyết tâm tiếp tục thực hiện phương châm "Chất lượng- Tiết kiệm - Nhân ái" bằng "Nỗ lực - Lạc quan - Quyết tâm".
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Đoàn lân hái lộc đầu năm.
Quang cảnh nhộn nhịp ngày Khai trương
Quang cảnh nhộn nhịp ngày Khai trương

1 2


Copyright by Panda cafe © 2008