Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Hội Thi Bé Ngoan Thi Lái Ôtô tại Panda café lầu 5 (ngày 25-03-2012)
Các "Tài xế nhí" trên sân khấu tự giới thiệu về mình.
Các "Tài xế nhí" trên sân khấu tự giới thiệu về mình.
Các "Tài xế nhí" trên sân khấu tự giới thiệu về mình.
Các "Tài xế nhí" trên sân khấu tự giới thiệu về mình.
"Tài xế nhí" bên xe Ôtô chuẩn bị tranh tài.
"Tài xế nhí" bên xe Ôtô chuẩn bị tranh tài.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Các Phụ huynh chăm chú theo dõi và cổ vũ.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.
Vào xe và chuẩn bị xuất phát.

1 2 3


Copyright by Panda cafe © 2008