Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Ký kết Hợp đồng thực hiện dịch vụ BẢO HÀNH +
Ô.Baharudin Hj. Hamzah Phó chủ tịch Bộ phận bảo hiểm cá nhân, vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Chartis và Ô. Phan Văn Thọ, Tổng Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyễn Huệ tiến hành ký Hợp đồng.
Ô.Baharudin Hj. Hamzah Phó chủ tịch Bộ phận bảo hiểm cá nhân, vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Chartis và Ô. Phan Văn Thọ, Tổng Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyễn Huệ tiến hành ký Hợp đồng.
Ô.Baharudin Hj. Hamzah Phó chủ tịch Bộ phận bảo hiểm cá nhân, vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Chartis và Ô. Phan Văn Thọ, Tổng Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyễn Huệ tiến hành ký Hợp đồng.
Ô.Baharudin Hj. Hamzah Phó chủ tịch Bộ phận bảo hiểm cá nhân, vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Chartis và Ô. Phan Văn Thọ, Tổng Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyễn Huệ tiến hành ký Hợp đồng.
Trao Hợp đồng đã ký.
Trao Hợp đồng đã ký.
Trao Hợp đồng đã ký.
Trao Hợp đồng đã ký.
Lưu niệm 2 đối tác Chartis - Nguyễn Huệ
Lưu niệm 2 đối tác Chartis - Nguyễn Huệ

Copyright by Panda cafe © 2008