Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: VUI TẾT TRUNG THU 2012 - CÙNG LƯU KỶ NIỆM
Bóng bay và trăng đêm Trung Thu
Bóng bay và trăng đêm Trung Thu
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Sân vườn Panda Cafe cùng bóng bay
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Toàn cảnh vui chơi
Gian hàng trò chơi "Cưỡi tuần lộc"
Gian hàng trò chơi "Cưỡi tuần lộc"
Gian hàng trò chơi "Đoán đồ vật"
Gian hàng trò chơi "Đoán đồ vật"

1 2 3


Copyright by Panda cafe © 2008 - Designed by Lang Thang An Giang