Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Hoạt động vui chơi chào mừng ngày " Phụ nữ Việt Nam 20-10-2012"
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Quang cảnh sinh hoạt vui chơi
Cười thật tươi để lấy khí thế chuẩn bị tham gia trò chơi.
Cười thật tươi để lấy khí thế chuẩn bị tham gia trò chơi.
Lựa đậu thật nhanh nào các anh em!
Lựa đậu thật nhanh nào các anh em!
Nhặt nhặt...nhặt nào...
Nhặt nhặt...nhặt nào...
Lựa lựa...lựa....
Lựa lựa...lựa....
Lượm lượm..lượm...
Lượm lượm..lượm...
Xong rồi...đã lựa xong 3 loại đậu rùi..mừng quá!!!
Xong rồi...đã lựa xong 3 loại đậu rùi..mừng quá!!!
Phần thi ứng xử : Câu hỏi này sao ngắn quá zậy ta, hong biết có bị lừa hong nhỉ???
Phần thi ứng xử : Câu hỏi này sao ngắn quá zậy ta, hong biết có bị lừa hong nhỉ???

1 2 3 4


Copyright by Panda cafe © 2008