Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: KHAI TRƯƠNG PHÒNG TẪP THỂ DỤC (GYM) 09-06-2013
Múa lân mừng khai trương
Múa lân mừng khai trương
Múa lân mừng khai trương
Múa lân mừng khai trương
Ban giám đốc Cty chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời
Ban giám đốc Cty chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Khách mời tập thử các thiết bị phòng tập
Hướng dẫn khách sử dụng thiết bị phòng tập
Hướng dẫn khách sử dụng thiết bị phòng tập
Hướng dẫn khách sử dụng thiết bị phòng tập
Hướng dẫn khách sử dụng thiết bị phòng tập
Quang cảnh phòng tập
Quang cảnh phòng tập

1 2


Copyright by Panda cafe © 2008