Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: TTMS NGUYỄN HUỆ ĐÓN CHÀO GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY ĐỐI TÁC 2013
ÔNG "Cho Seok Hee" - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY SAMSUNG VINA THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ16-5-2013
ÔNG "Cho Seok Hee" - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY SAMSUNG VINA THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ16-5-2013
TỔNG GIÁM ĐỐC CTY SONY THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 9-5-2013
TỔNG GIÁM ĐỐC CTY SONY THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 9-5-2013
GIÁM ĐỐC CTY SANYO THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 21-5-2013
GIÁM ĐỐC CTY SANYO THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 21-5-2013
ÔNG "KUNIHIKO SEKI" - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY MITSUBISHI THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 7-5-2013
ÔNG "KUNIHIKO SEKI" - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY MITSUBISHI THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 7-5-2013
GIÁM ĐỐC CTY PANASONIC THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 9-4-2013
GIÁM ĐỐC CTY PANASONIC THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG TTMS NGUYỄN HUỆ 9-4-2013

Copyright by Panda cafe © 2008