Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: SINH HOẠT VUI CHƠI KỶ NIỆM NGÀY QTPN 8/3/2014
Các đội tham gia đến từ các bộ phận công đoàn của Công ty
Các đội tham gia đến từ các bộ phận công đoàn của Công ty
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tham gia cuộc thi "Khéo tay tạo hình từ các loại trái cây"
Tác phẩm của Tổ công đoàn bán hàng Tầng 2
Tác phẩm của Tổ công đoàn bán hàng Tầng 2
Tác phẩm của Tổ công đoàn Yoga & Gym
Tác phẩm của Tổ công đoàn Yoga & Gym
Tác phẩm của Tổ công đoàn bán hàng Tầng 3 và lắp đặt
Tác phẩm của Tổ công đoàn bán hàng Tầng 3 và lắp đặt

1 2


Copyright by Panda cafe © 2008