Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: CHƯƠNG TRÌNH "WERE SUPER TEAM" ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ NGUYỄN HUỆ
Kết đội nhóm
Kết đội nhóm
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Năng động
Năng động
Nhìn thấy năng lực tiềm ẩn của bản thân qua 1 trải nghiệm đơn giản
Nhìn thấy năng lực tiềm ẩn của bản thân qua 1 trải nghiệm đơn giản
Nhìn thấy năng lực tiềm ẩn của bản thân qua 1 trải nghiệm đơn giản
Nhìn thấy năng lực tiềm ẩn của bản thân qua 1 trải nghiệm đơn giản
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Hiểu bản thân thông qua sự tự nhìn nhận mặt mạnh và sự góp từ người khác
Hỗ trợ nhau trong hoạt động đội nhóm
Hỗ trợ nhau trong hoạt động đội nhóm
Hỗ trợ nhau trong hoạt động đội nhóm
Hỗ trợ nhau trong hoạt động đội nhóm
Xây dựng tinh thần đội nhóm
Xây dựng tinh thần đội nhóm

1 2


Copyright by Panda cafe © 2008