Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: 10/2/2011 UBND Tỉnh họp mặt doanh nghiệp và trao bằng khen cho Cty TNHH TM Nguyễn Huệ.
Tổng giám đốc Cty và chủ tịch HHDN Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và chủ tịch HHDN Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và chủ tịch UBND Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và chủ tịch UBND Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và GĐ Đài PT-TH Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và GĐ Đài PT-TH Tỉnh
Tổng giám đốc Cty và P.chủ tịch UBND Tp.Lx
Tổng giám đốc Cty và P.chủ tịch UBND Tp.Lx
P.Tổng giám đốc Cty và chủ tịch UBND Tỉnh
P.Tổng giám đốc Cty và chủ tịch UBND Tỉnh
Đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, UBND Tỉnh và HĐND Tỉnh
Đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, UBND Tỉnh và HĐND Tỉnh
Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND Tỉnh trao bằng khen và kỷ niệm chương cho TGĐ Cty.
Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND Tỉnh trao bằng khen và kỷ niệm chương cho TGĐ Cty.
Cùng doanh nghiệp bạn
Cùng doanh nghiệp bạn

Copyright by Panda cafe © 2008