Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Đại lý Nguyễn Huệ tham dự hội thi "YAMAHA 3S CHUYÊN NGHIỆP 2011"
Lãnh đạo và 3 thí sinh
Lãnh đạo và 3 thí sinh
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Tập họp và chuẩn bị khai mạc
Bắt đầu thi "Thực hành"
Bắt đầu thi "Thực hành"
Bắt đầu thi "Thực hành"
Bắt đầu thi "Thực hành"
Bắt đầu thi " Lý thuyết"
Bắt đầu thi " Lý thuyết"
Giải lao cà phê trưa để bớt "căng thẳng"
Giải lao cà phê trưa để bớt "căng thẳng"
Địa điểm diễn ra hội thi
Địa điểm diễn ra hội thi
Hội thi kết thúc thắng lợi, tràn ngập niềm vui.
Hội thi kết thúc thắng lợi, tràn ngập niềm vui.

1 2


Copyright by Panda cafe © 2008