Trang chủ    :   Giới thiệu   :   Liên hệ   :   Tin tức công ty   :   Hình ảnh & Sự kiện   :   Video clip
  Thư viện ảnh
All news
Album ảnh: Tôn sư trọng đạo - Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2011
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.
Đại diện "học sinh" các lớp học đào tạo NHÂN VIÊN BÁN HÀNG tặng lẳng hoa chúc mừng " Thầy giáo" Phó TGĐ Lê Thành Mẩn dịp kỷ niệm ngày 20/11/2011.

Copyright by Panda cafe © 2008